Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.

09:00-21:00

СУЛУУЛУК ЖАНА СОНУНДУК АКАДЕМИЯСЫНЫ

Биринчи акысыз сабакка жазылыңыз

Биздин окуу программасы

Чач тарач искусствосу

Визаж

Кирпик өстүрүү

Тырмак сервиси

Косметология

Татуаж

Укалоо

Шугаринг

Тату

ЭМНЕ ҮЧҮН БИЗ?

ЫҢГАЙЛУУ ШАРТТАР

ПРАКТИКА А ДАН Я ГА ЧЕЙИН

МОДЕЛДЕРДИН ЧОҢ БАЗАСЫ

ЧЫГЫДААНААЛУУЧУ МАТЕРИАЛДАРДЫН БЕРИЛИШИ

100% ЖУМУШКА ОРНОШТУРУУ

МОДЕЛДЕРГЕ АНДАН КИЙИНКИ КЕҢЕШТЕРДИ БЕРҮҮ

АКЫСЫЗ СЫНАЛУУЧУ САБАКТАР

Портфолио

БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР

ОКУП БҮТКӨНДӨН КИЙИН СИЗ АЛАСЫЗ