Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.

09:00-21:00

КАШТАРДЫН ТАТУАЖЫ

Окутуу мөөнөтү  10 сабак

Теоретикалык бөлүк  

 1. Ийнелердин конфигурациясы жана алардын багытталышы
 2. Жабдуулар; устаттын кабинетин уюштуруу; татуаждын процедурасына санитардык-гигеналык талаптар.
 3. Теринин гистологиясы; кыйыр таасирлери жана мүмкүн болгон татаалдыктар.
 4. Процедураны өткөрүү учурундагы анестезия. Анестетиктердин түрлөрү; беттин аныкталган бир аймагында иньекциялык анестезияны колдонуунун өзгөчөлүктөрү.
 5. Процедурага даярдык жана кардарды сурамжылоо.
 6. Процедуранын алдындагы жана процедурадан кийин кам көрүү.
 7. Перманенттик макияж үчүн эскиздерди аткаруу учурунда аракеттердин тартиби; эскизди аткаруу үчүн каражаттар.
 8. Колористика. "жылуу/муздак" түс типтери. Пигменттердин оттенокторун тандоо.
 9. Татуаждын татуировкадан айырмасы.

Каштардын перманенттик макияжынын негиздери.

 1. Визаж (каштардын оптималдуу формасын табуу).
 2. Колористика. Каш менен иштөө үчүн пигменттерди тандоо.
 3. Растушевканын техникасы. Татаал растушевка түшүнүгү. Процедура техникасын иштеп чыгуу.
 4. Каш менен иштөө учурунда кеңири тараган жаңылыштыктар.

Татуаждын татуировкадан айырмасы. 2 бөлүгү

Микроблейдинг - (каштарды чийүүнүн кол менен чийүү техникасы) + машинка жана кол техникасынын жардамы менен тень  растушевкасы жасалма териде көндүмдөрдү иштеп чыгуу (максимум практика). Практика окутуунун негизги бөлүгүн ээлейт, тирүү моделдерде "а" дан "я" га чейики процедураларды демонстрациялоо.

Окууну бүткөндөн кийин Diadema сулуулук жана сонундук академиясынан мамлекеттик үлгүдөгү сертификат берилет жана "устат" наамы ыйгарылат.

Расписание:

1 нөөмөт:

Шейшемби, Бейшемби, Ишемби:  14:00 дөн 17:00 чейин

2 нөөмөт:

Шейшемби, Бейшемби, Ишемби: 17:00 дөн 20:00 чейирн

Биринчи акысыз сабакка жазылыңыз

мугалимдер

БИЗДИН ЛИЦЕНЗИЯ

Биз жөнүндө видео

Татуаж

Көздүн жана ооздун татуажы

Биздин окуу программасы

Чач тарач искусствосу

Визаж

Кирпик өстүрүү

Тырмак сервиси

Косметология

Татуаж

Укалоо

Шугаринг

Тату