Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.

09:00-21:00

КӨЗДҮН ЖАНА ООЗДУН ТАТУАЖЫ КУРС

Окуу мөөнөтү – 6 сабак (2 апта)

Көздүн перманенттик макияжынын негиздери

  1. Визаж (көздүн формасын коррекциялоо).
  2. Колористика. Көз менен иштөө үчүн пигменттерди тандоо.
  3. Техникалар – кирпик аралык жана классикалык. Процедуранын техникасын моделге жасап көрүү.

Эриндердин перманенттик макияжынын негиздери

  1. Визаж (эриндердин формасын жана калыңдыгын өзгөртүү).
  2. Колористика. Эриндер менен иштөө үчүн пигменттерди тандоо.
  3. Техникалар: эриндердин чети, четсиз техникалар, көлөмдүү көрүнгөн эриндер.
  4. Процедуранын техникасын моделге жасап көрүү.

Расписание:

1 нөөмөт:

Шейшемби, Бейшемби, Ишемби:  14:00 дөн 17:00 чейин

2 нөөмөт:

Шейшемби, Бейшемби, Ишемби: 17:00 дөн 20:00 чейин

Топ менен окуу 4 - 5 человек

Биринчи акысыз сабакка жазылыңыз

мугалимдер

БИЗДИН ЛИЦЕНЗИЯ

Биз жөнүндө видео

Татуаж

Каштардын татуажы

Биздин окуу программасы

Чач тарач искусствосу

Визаж

Кирпик өстүрүү

Тырмак сервиси

Косметология

Татуаж

Укалоо

Шугаринг

Тату