Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.

09:00-21:00

ПИЛИНГДЕР СЕМИНАР

ПИЛИНГДЕР СЕМИНАР

Пиллингдер семинар

кененирээк

БЕТТИ УКАЛОО СЕМИНАР

БЕТТИ УКАЛОО СЕМИНАР

Бул ыкманын негизин беттин бардык булчуңдарын интенсивдүү иштетүү түзөт жана анын натыйжасында алар аракетке келип, кан менен (демек, пайдалуу заттар менен дагы) активдүү камсыздала баштайт.

кененирээк

ФРАНЦУЗ УКАЛООСУН ҮЙРӨТҮҮ

ФРАНЦУЗ УКАЛООСУН ҮЙРӨТҮҮ

Сиз «лимфодренаждык техника элементтери камтылган тууралоочу укалоо» деп аталган француз укалоосу боюнча адис боло аласыз.

кененирээк

HAIR TATTOО МАСТЕР-КЛАССтары

HAIR TATTOО МАСТЕР-КЛАССтары

Теория -  кыркуунун түрдүү техникаларын, ар кандай татаалдыктагы, элементардык геометриялык сызыктардан тарта татаал көлөмдүү элементтерге чейинки ыкмалар тууралуу кенен айтып берүү.

кененирээк

АВТОРДУК ЫКМАЛАРДЫ КОЛДОНУП КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ

АВТОРДУК ЫКМАЛАРДЫ КОЛДОНУП КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ

Автордук ыкмаларды колдонуп квалификацияны жогорулатуу

кененирээк